Interdyscyplinarność

Dzisiaj na uczelni wysłuchałem wykładu profesora Sloota na temat:

“How to become a specialist when computer science is ubiquitous”

Odpowiadział na to pytanie pokazując nam, nad czym sam pracuje. Według niego najważniejsze jest pracować interdyscyplinarnie. Komputer ma być dla informatyka narzędziem, które wykorzysta przy prowadzeniu badań w dziedzinach nie związanych z informatyką. Według niego, przyszłość stanowi stworzenie nowych w pełni dyskretnych modeli do opisu zjawisk występujących w medycynie, czy też w kontaktach międzyludzkich.

http://staff.science.uva.nl/~sloot/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s